KALİTE POLİTİKAMIZ

Kullandığımız tüm elektronik, mekanik komponentler uluslararası kalite belgesine sahip ve alanında dünyaca bilinirliği olan anaylanmış markalardır.

Spektral Aydınlatma olarak faal halde olduğumuz; aydınlatma armatürlerinin imalatı ve satışı kapsamı dahilinde;

• İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
• Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
• Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
• Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
• Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
• Ulusal ve uluslararası standartlara uymak, kalite politikamızdır.